แจ้งเตือนพืชที่เกิดผลกระทบ ช่วงภัยวันที่ 1 – 14 ธันวาคม 2564
30 พ.ย. 2564
10
4
นายชินวัตร บุญจง
แจ้งเตือนพืชที่เกิดผลกระทบ
แจ้งเตือนพืชที่เกิดผลกระทบ ช่วงภัยวันที่ 1 – 14 ธันวาคม 2564

สภาพแวดล้อม/ สภาพอากาศที่เกิด ในช่วงเวลานี้ อากาศเย็นในตอน เช้า และมีลมแรง ชนิดพืช ที่อาจเกิด ผลกระทบ หอมแดง, หอมหัวใหญ่ ระยะการ เจริญเติบโตของ พืชในช่วงนี้ เริ่มปลูก - ระยะ การเจริญเติบโต ทางล าต้น ปัญหาที่ ควรระวัง โรคแอนแทรคโนส หรือโรคหอมเลื้อย หรือโรคหมานอน (เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides )

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

ตกลง