ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2564)" ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 01 ธันวาคม 2564
1 ธ.ค. 2564
12
3
นายชินวัตร บุญจง
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2564)" ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 01 ธันวาคม 2564

หย่อมความกดอากาศต่่าก่าลังแรงได้เคลื่อนไปปกคลุมทะเลอันดามันแล้ว ในขณะที่ร่องมรสุมได้เลื่อน ลงไปพาดผ่านประเทศมาเลเซีย ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก่าลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ท าให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง และพังงา ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวระวัง อันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจท่าให้เกิดน้่าท่วมฉับพลันและน้่าป่าไหลหลากได้ ส่าหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีก่าลังแรง โดยอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร บริเวณทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่ง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย ส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่าหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 2 ธ.ค. 2564

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

ตกลง