ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
21 มี.ค. 2564
68
0
ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการฯ
ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 5   (นายอรุณชัย พุทธเจริญ) ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการฯ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1  ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

วันที่ 19 มีนาคม 2564 นายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 5 ลงพื้นที่      ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการฯ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1  ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้ 

- เวลา 09.00 น. พร้อมด้วยนายสุริยันต์ บุญญานุกูล  เกษตรและสหกรณ์จังหวัด  และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าพบนายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องศรีสุราษฎร์ฯ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

- เวลา 09.30 น. เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัด  ณ  ห้องประชุมตาปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด 

-  14.00 น. เป็นผู้แทนในการรับมอบลูกพันธุ์หอยลาย ระยะ pediveliger ประมาณ 2,000,000 ตัว จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ ส่งมอบให้แก่ตัวแทนจากชมรมเรือคราดหอยแห่งประเทศ เพื่อนำไปปล่อยในทะเลอ่าวบ้านดอน เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำของไทย ให้กลับมาสมบูรณ์ต่อไป

- เวลา 15.00 น. ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ของนางรัชนี พรหมวิเศษ ณ บ้านเลขที่ 60 หมู่ที่ 6  ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ภาพ/ข่าว: กลุ่มสารสนเทศการเกษตร

 

ตกลง