ตกลง
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561
6 ธ.ค. 2561
147
122
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี