ตกลง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562
7 พ.ค. 2562
160
70
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562