ตกลง
11 กันยายน 2563 ขอเชิญรับฟัง/ชม รายการ "คุย เล่า ข่าวเกษตร"
10 ก.ย. 2563
14
0
11 กันยายน 2563 ขอเชิญรับฟัง/ชม รายการ คุย เล่า ข่าวเกษตร
11 กันยายน 2563 ขอเชิญรับฟัง/ชม รายการ "คุย เล่า ข่าวเกษตร"
ขอเชิญรับฟัง/ชม รายการ "คุย เล่า ข่าวเกษตร" ทาง สวท.สฎ. FM 89.75 Mhz เวลา 11.10-12.00 ในวันที่ 11 กันยายน 2563 ประเด็นประชาสัมพันธ์
 
1) การขึ้นทะเบียนเกษตรกร และการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
2) โครงการฯ การช่วยเหลือต่างๆ จากภาครัฐ
3) แนะนำการปลูกผักสำหรับไว้บริโภคในครัวเรือน และการปลูกผักแบบยกแคร่
ดำเนินรายการโดย นางสาวปอพิไล พิพิธ และนางสาวโสภิดา จันอิ จากสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี