ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามแนวทาง "สุราษฎร์ธานีโมเดล"
16 ต.ค. 2563
78
0
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามแนวทาง "สุราษฎร์ธานีโมเดล"
 
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามแนวทาง "สุราษฎร์ธานีโมเดล"
ตกลง