ตอนที่ 02 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กับการสืบสานการสาธารณสุข
4 พ.ย. 2563
27
0
ตอนที่02พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ตอนที่ 02 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กับการสืบสานการสาธารณสุข

วีดีทัศน์พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

 

https://youtu.be/esAi5MoBPQQ

ตกลง