ขยายระยะเวลาการรับสมัครเกษตรกรและจ้างงานตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (ระยะที่ 5) ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564
7 เม.ย. 2564
24
0
ขยายระยะเวลาการรับสมัครเกษตรกรและจ้างงานตามโครงการ
ขยายระยะเวลาการรับสมัครเกษตรกรและจ้างงานตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (ระยะที่ 5) ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขยายระยะเวลาการรับสมัครเกษตรกรและจ้างงานตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (ระยะที่ 5) จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ขยายเวลาการรับสมัคร ถึงวันที่ #16เมษายน2564 สามารถยื่นใบสมัคร/สอบถามเพิ่มเติม ที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่

ตกลง