ประชาสัมพันธ์การเสวนา "เวทีหารือสาธารณะอิ่ม ดี มีสุข "ผักจะเป็นวาระแห่งชาติได้อย่างไร"
7 พ.ค. 2564
96
0
ประชาสัมพันธ์การเสวนา
ประชาสัมพันธ์การเสวนา "เวทีหารือสาธารณะอิ่ม ดี มีสุข "ผักจะเป็นวาระแห่งชาติได้อย่างไร"

ประชาสัมพันธ์การเสวนา "เวทีหารือสาธารณะอิ่ม ดี มีสุข "ผักจะเป็นวาระแห่งชาติได้อย่างไร" ในวันพฤหัสบดีที่ 13 พค 64 ผ่านระบบ ZOOM

ตกลง