ตกลง
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา “ คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ” (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563) ฉบับที่ 5 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
24 ก.พ. 2563
17
10

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา “ คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ” (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563) ฉบับที่ 5 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

 

ลมตะวันออกกำลังแรงที่พัดปกคลุมอ่ำวไทยและภาคใต้ มีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้คลื่นลมบริเวณ อ่าวไทยมีกำลังแรง โดยอ่าวไทยตอนบน ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้น มีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร และอ่าวไทยตอนล่าง ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปมีคลื่นสูง 2 - 4 เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งของภาคใต้ฝั่ง ตะวันออกระวังอันตรายจำกคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย ส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็ก ควรงดออกจำกฝั่ง ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือ สายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์2563 เวลา 05.00 น. ประกาศฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้