ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา พายุโซนร้อน “เอตาว” (พายุระดับ 3)
9 พ.ย. 2563
33
19

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา พายุโซนร้อน “เอตาว” (พายุระดับ 3) (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 10 – 11 พ.ย. 2563) ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

ตกลง