คาดหมายสภาพอากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่28 ธันวาคม 2563 – 3 มกราคม 2564
28 ธ.ค. 2563
42
12

คาดหมายสภาพอากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่28 ธันวาคม 2563 – 3 มกราคม 2564

ตกลง