ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา " อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย " (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 13 มกราคม 2564) ฉบับที่ 9 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564
11 ม.ค. 2564
22
14

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา " อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย " (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 13 มกราคม 2564) ฉบับที่ 9 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564

ตกลง