ตกลง
โครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรกลาง การปรับแนวความคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง (อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง)
4 เม.ย. 2561
175
0
โครงการฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรกลาง การปรับแนวความคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง (อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง)

วันที่ 29 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอละอุ่นและหน่วยงานภาคี มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ไก่ไข่ รายละ 5 ตัว อาหาร รายละ 3 กิโลกรัม ภายใต้โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง เกษตรกร จำนวน 40 ราย

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image