ตกลง
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนด้วยปราชญ์ ตามศาสตร์พระราชา” (ภาคใต้)
18 เม.ย. 2562
97
0
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนด้วยปราชญ์ ตามศาสตร์พระราชา” ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมพรคาบาน่า รีสอร์ท อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนด้วยปราชญ์ ตามศาสตร์พระราชา” (ภาคใต้)
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image