ตกลง
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนด้วยปราชญ์ ตามศาสตร์พระราชา” (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
18 เม.ย. 2562
147
0
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนด้วยปราชญ์ ตามศาสตร์พระราชา” ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนด้วยปราชญ์ ตามศาสตร์พระราชา” (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image