ตกลง
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ไร่แสนดีเกษตรทฤษฎีใหม่ (นายบรรจง แสนยะมูล) จังหวัดมหาสารคาม 22 มี.ค. 62
19 เม.ย. 2562
233
0
ศูนย์ไร่แสนดีเกษตรทฤษฎีใหม่ (นายบรรจง แสนยะมูล) จังหวัดมหาสารคาม 22 มี.ค. 62
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ไร่แสนดีเกษตรทฤษฎีใหม่
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ไร่แสนดีเกษตรทฤษฎีใหม่ (นายบรรจง แสนยะมูล) จังหวัดมหาสารคาม 22 มี.ค. 62
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image