การประกวดคลิปสั้นระดับเยาวชน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Soil on earth (เด็กชาย นาวิน ระนาด)
25 มิ.ย. 2564
4,360
0
ผลการประกวดคลิปสั้น เล่าเรื่องราวการใช้ทรัพยากรที่ดินและการจัดการฟื้นฟูที่ดินในระดับพื้นที่ของเกษตรกร ระดับเยาวชน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Soil on earth (เด็กชาย นาวิน ระนาด)
ขอบคุณที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน
ตกลง