รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 The soil in thai loei (เด็กชายพัทธดนย์ บำรุงสำราญ)
28 มิ.ย. 2564
4,364
0
ผลการประกวดคลิปสั้น เล่าเรื่องราวการใช้ทรัพยากรที่ดินและการจัดการฟื้นฟูที่ดินในระดับพื้นที่ของเกษตรกร ระดับเยาวชน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 The soil in thai loei (เด็กชายพัทธดนย์ บำรุงสำราญ)
ขอบคุณที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน
ตกลง