ระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์
13 พ.ค. 2563
311
0

สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ ตามลิงค์ข้างล่าง

https://northorganic.opsmoac.go.th/organicfarm/

ตกลง