เกษตรฯ เรียกประชุมทุกหน่วยเกี่ยวข้องร่วมทำแผนรับมือภัยแล้ง
1 ก.พ. 2560
555
569
ตกลง