สถานการณ์การตรวจพบโรคไข้หวัดนก (AI) ณ ประเทศญี่ปุ่น
15 มี.ค. 2564
564
0
สถานการณ์การตรวจพบโรคไข้หวัดนก (AI) ณ ประเทศญี่ปุ่น
สถานการณ์การตรวจพบโรคไข้หวัดนก (AI) ณ ประเทศญี่ปุ่น

สถานการณ์การตรวจพบโรคไข้หวัดนก (Avian Influenza) ณ ประเทศญี่ปุ่น 

 

ฤดูกาลปี 2562/63 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)
ทางการญี่ปุ่นตรวจพบไวรัสโรคไข้หวัดนกแล้ว 4 กรณี 

กรณีที่ วันที่ สถานที่ ตรวจพบจาก ชนิดของไวรัส
1 19 พ.ย. 62 เมือง Saijo จังหวัด Ehime มูลนกป่า 2 ตัวอย่าง LPAI (H7N7)
2 25 พ.ย. 62 เมือง Otawara จังหวัด Tochigi มูลนกป่า 1 ตัวอย่าง LPAI (H5N3)
3 28 พ.ย. 62 เมือง Yamatokoriyama จังหวัด Nara มูลนกป่า 1 ตัวอย่าง LPAI (H5N3)
4 13 ธ.ค. 62 เมือง Yasugi จังหวัด Shimane มูลนกป่า  LPAI (H5N2)

ทั้งนี้ ไม่มีรายงานตรวจพบในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกแต่อย่างใด

โดยกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) ได้มีหนังสือถึงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสุขศาสตร์ปศุสัตว์ (Livestock Hygiene) ในแต่ละจังหวัดให้เพิ่มการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อมกรณีเกิดการระบาดในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก ขณะเดียวกันเรียกร้องให้เกษตรกรยกระดับการป้องกันนกป่าอพยพเข้าสู่ฟาร์มฯ และการฆ่าเชื้อก่อนเข้าโรงเลี้ยง

 

ฤดูกาลปี 2563/64 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)
ทางการญี่ปุ่นตรวจพบไวรัสโรคไข้หวัดนกแล้ว 52 กรณี ในพื้นที่ 18 จังหวัด ได้แก่ Kagawa, Fukuoka, Hyogo, Miyazaki, Nara, Hiroshima, Oita, Wakayama, Okayama, Shiga, Kochi, Tokushima, Chiba, Gifu, Kagoshima, Toyama, Ibaraki และ Tochigi

กรณีที่ วันที่ สถานที่ ตรวจพบจาก ชนิดของไวรัส
1 5 พ.ย. 63 เมือง Mitoyo จังหวัด Kagawa ไก่ไข่ในฟาร์ม
(จำนวนเลี้ยง 330,000 ตัว)
HPAI (H5N8)
2 8 พ.ย. 63 เมือง Higashi-kagawa
จังหวัด Kagawa 
ไก่ไข่ในฟาร์ม
(จำนวนเลี้ยง 46,000 ตัว)
HPAI (H5N8)
3 11 พ.ย. 63 เมือง Mitoyo จังหวัด Kagawa ไก่เนื้อในฟาร์ม
(จำนวนเลี้ยง 11,000 ตัว)
HPAI (H5N8)
4 13 พ.ย. 63 เมือง Mitoyo จังหวัด Kagawa ไก่เนื้อในฟาร์ม
(จำนวนเลี้ยง 10,000 ตัว)
HPAI (H5N8)
5 15 พ.ย. 63 เมือง Mitoyo จังหวัด Kagawa ไก่ไข่ในฟาร์ม
(จำนวนเลี้ยง 79,000 ตัว)
HPAI (H5N8)
6 20 พ.ย. 63 เมือง Mitoyo จังหวัด Kagawa ไก่ไข่ในฟาร์ม
(จำนวนเลี้ยง 147,000 ตัว)
*มีฟาร์มที่เกี่ยวข้องอีก 4 แห่ง
HPAI (H5N8)
7 20 พ.ย. 63 เมือง Mitoyo จังหวัด Kagawa ไก่เนื้อในฟาร์ม
(จำนวนเลี้ยง 495,000 ตัว)
HPAI (H5N8)
8 21 พ.ย. 63 เมือง Mitoyo จังหวัด Kagawa ไก่ไข่ในฟาร์ม
(จำนวนเลี้ยง 77,000 ตัว)
HPAI (H5N8)
9 25 พ.ย. 63 เมือง Munakata จังหวัด Fukuoka ไก่เนื้อในฟาร์ม
(จำนวนเลี้ยง 94,000 ตัว)
HPAI (H5N8)
10 25 พ.ย. 63 เมือง Awaji จังหวัด Hyogo ไก่ไข่ในฟาร์ม
(จำนวนเลี้ยง 146,000 ตัว)
HPAI (H5N8)
11 1 ธ.ค. 63 เมือง Hyuga จังหวัด Miyazaki ไก่เนื้อในฟาร์ม
(จำนวนเลี้ยง 40,000 ตัว)
HPAI (H5N8)
12 2 ธ.ค. 63 เมือง Tsuno จังหวัด Miyazaki ไก่เนื้อในฟาร์ม 
(จำนวนเลี้ยง 30,000 ตัว)
HPAI (H5N8)
13 2 ธ.ค. 63 เมือง Mitoyo จังหวัด Kagawa ไก่ไข่ในฟาร์ม
(จำนวนเลี้ยง 228,000 ตัว)
HPAI (H5N8)
14 2 ธ.ค. 63 เมือง Mitoyo จังหวัด Kagawa ไก่ไข่ในฟาร์ม
(จำนวนเลี้ยง 20,000 ตัว)
HPAI (H5N8)
15 3 ธ.ค. 63 เมือง Miyakonojo จังหวัด Miyazaki ไก่เนื้อในฟาร์ม
(จำนวนเลี้ยง 36,000 ตัว)
HPAI (H5N8)
16 6 ธ.ค. 63 เมือง Gojo จังหวัด Nara ไก่ไข่ในฟาร์ม
(จำนวนเลี้ยง 83,000 ตัว)
HPAI (H5N8)
17 7 ธ.ค. 63 เมือง Mihara จังหวัด Hiroshima ไก่ไข่ในฟาร์ม
(จำนวนเลี้ยง 81,000 ตัว)
*ฟาร์มที่เกี่ยวข้อง 1 แห่ง 53,000 ตัว
HPAI (H5N8)
18 7 ธ.ค.​ 63 เมือง Miyakonojo จังหวัด Miyazaki ไก่เนื้อในฟาร์ม
(จำนวนเลี้ยง 60,000 ตัว)
HPAI (H5N8)
19 8 ธ.ค. 63 เมือง Kobayashi จังหวัด Miyazaki ไก่เนื้อในฟาร์ม
(จำนวนเลี้ยง 43,000 ตัว)
HPAI (H5N8)
20 10 ธ.ค. 63 เมือง Saiki จังหวัด Oita ไก่เนื้อในฟาร์ม
(จำนวนเลี้ยง 14,000 ตัว)
*ฟาร์มที่เกี่ยวข้อง 2 แห่ง 42,000 ตัว
HPAI (H5N8)
21 10 ธ.ค. 63 เมือง Kinokawa จังหวัด Wakayama ไก่ไข่ในฟาร์ม
(จำนวนเลี้ยง 67,000 ตัว)
HPAI (H5N8)
22 11 ธ.ค. 63 เมือง Mimasaka จังหวัด Okayama ลูกไก่เพาะในฟาร์ม
(จำนวนเลี้ยง 529,000 ตัว)
*ฟาร์มที่เกี่ยวข้อง 1 แห่ง 113,000 ตัว
HPAI (H5N8)
23 13 ธ.ค. 63 เมือง Higashiomi จังหวัด Shiga ไก่ไข่ในฟาร์ม
(จำนวนเลี้ยง 11,000 ตัว)
HPAI (H5N8)
24  14 ธ.ค. 63 เมือง Miyazaki จังหวัด Miyazaki ไก่ไข่ในฟาร์ม
(จำนวนเลี้ยง 70,000 ตัว)
*ฟาร์มที่เกี่ยวข้อง 2 แห่ง 56,000 ตัว
HPAI (H5N8)
25 14 ธ.ค. 63 เมือง Mitoyo จังหวัด Kagawa ไก่ไข่ในฟาร์ม
(จำนวนเลี้ยง 28,000 ตัว)
HPAI (H5N8)
26 14 ธ.ค. 63 เมือง Hyuga จังหวัด Miyazaki ไก่เนื้อในฟาร์ม
(จำนวนเลี้ยง 46,000 ตัว)
HPAI (H5N8)
27 16 ธ.ค. 63 เมือง Sukumo จังหวัด Kochi ไก่ไข่ในฟาร์ม
(จำนวนเลี้ยง 32,000 ตัว)
HPAI (H5N8)
28 16 ธ.ค. 63 เมือง Mitoyo จังหวัด Kagawa ไก่เนื้อในฟาร์ม
(จำนวนเลี้ยง 14,000 ตัว)
*ฟาร์มที่เกี่ยวข้อง 1 แห่ง 15,000 ตัว
HPAI (H5N8)
29 19 ธ.ค. 63 เมือง Awa จังหวัด Tokushima ไก่ไข่ในฟาร์ม
(จำนวนเลี้ยง 10,000 ตัว)
HPAI (H5N8)
30 19 ธ.ค. 63 เมือง Miyazaki จังหวัด Miyazaki ไก่เนื้อในฟาร์ม
(จำนวนเลี้ยง 34,000 ตัว)
HPAI (H5N8)
31 23 ธ.ค. 63 เมือง Mitoyo จังหวัด Kagawa ไก่เนื้อในฟาร์ม
(จำนวนเลี้ยง 26,000 ตัว)
HPAI (H5N8)
32 24 ธ.ค. 63 เมือง Isumi จังหวัด Chiba ไก่ไข่ในฟาร์ม
(จำนวนเลี้ยง 1.16 ล้านตัว)
HPAI (H5N8)
33 30 ธ.ค. 63 เมือง Kobayashi จังหวัด Miyazaki ไก่เนื้อในฟาร์ม
(จำนวนเลี้ยง 154,000 ตัว)
HPAI (H5N8)
34 2 ม.ค. 64 เมือง Minokamo จังหวัด Gifu ไก่ไข่ในฟาร์ม
(จำนวนเลี้ยง 68,000 ตัว)
HPAI (H5N8)
35 11 ม.ค. 64 เมือง Isumi จังหวัด Chiba ไก่ไข่ในฟาร์ม
(จำนวนเลี้ยง 1.15 ล้านตัว)
HPAI (H5N8)
36 13 ม.ค. 64 เมือง Satsuma จังหวัด Kagoshima ไก่เนื้อในฟาร์ม
(จำนวนเลี้ยง 33,000 ตัว)
HPAI (H5N8)
37 21 ม.ค. 64 เมือง Yokoshibahikari จังหวัด Chiba เป็ดในฟาร์ม
(จำนวนเลี้ยง 6,000 ตัว)
HPAI (H5N8)
38 23 ม.ค. 64 เมือง Oyabe จังหวัด Toyama ไก่ไข่ในฟาร์ม
(จำนวนเลี้ยง 141,000 ตัว)
HPAI (H5N8)
39 24 ม.ค. 64 เมือง Sosa จังหวัด Chiba เป็ดในฟาร์ม
(จำนวนเลี้ยง 3,500 ตัว)
HPAI (H5N8)
40 31 ม.ค. 64 เมือง Shintomi จังหวัด Miyazaki ไก่ไข่ในฟาร์ม
(จำนวนเลี้ยง 80,000 ตัว)
HPAI (H5N8)
41 2 ก.พ. 64 เมือง Shirosato จังหวัด Ibaraki ไก่ไข่ในฟาร์ม
(จำนวนเลี้ยง 840,000 ตัว)
HPAI (H5N8)
42 4 ก.พ. 64 เมือง Sosa จังหวัด Chiba ไก่ไข่ในฟาร์ม
(จำนวนเลี้ยง 169,000 ตัว)
*ฟาร์มที่เกี่ยวข้อง 7,500 ตัว
HPAI (H5N8)
43 6 ก.พ. 64 เมือง Asahi จังหวัด Chiba ไก่ไข่ในฟาร์ม
(จำนวนเลี้ยง 420,000 ตัว)
HPAI (H5N8)
44 7 ก.พ. 64 เมือง Tako จังหวัด Chiba ไก่ไข่ในฟาร์ม
(จำนวนเลี้ยง 1.15 ล้านตัว)
HPAI (H5N8)
45 7 ก.พ. 64 เมือง Shintomi จังหวัด Miyazaki ไก่ไข่ในฟาร์ม
(จำนวนเลี้ยง 240,000 ตัว)
HPAI (H5N8)
46 8 ก.พ. 64 เมือง Sosa จังหวัด Chiba ไก่ไข่ในฟาร์ม
(จำนวนเลี้ยง 256,000 ตัว)
HPAI (H5N8)
47 9 ก.พ.​ 64 เมือง Mima จังหวัด Tokushima ไก่เนื้อในฟาร์ม
(จำนวนเลี้ยง 8,000 ตัว)
HPAI (H5N8)
48 11 ก.พ. 64 เมือง Sosa จังหวัด Chiba ไก่ไข่ในฟาร์ม
(จำนวนเลี้ยง 79,000 ตัว)
HPAI (H5N8)
49 11 ก.พ. 64 เมือง Sosa จังหวัด Chiba ไก่ไข่ในฟาร์ม
(จำนวนเลี้ยง 278,000 ตัว)
HPAI (H5N8)
50 15 ก.พ. 64 เมือง Sosa จังหวัด Chiba พันธุ์ไก่ในฟาร์ม
(จำนวนเลี้ยง 39,000 ตัว)
HPAI (H5N8)
51 25 ก.พ. 64 เมือง Miyakonojo จังหวัด Miyazaki ไก่เนื้อในฟาร์ม
(จำนวนเลี้ยง 39,000 ตัว)
HPAI (H5N8)
52 13 มี.ค. 64 เมือง Haga จังหวัด Tochigi ไก่ไข่ในฟาร์ม
(จำนวนเลี้ยง 77,000 ตัว)
HPAI (H5)

มาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรค เช่น 
1. การกำจัดไก่ในฟาร์มที่ตรวจพบโรคด้วยวิธีการเผาหรือฝังกลบ
2. การกำหนดให้พื้นที่ในรัศมี 3 กิโลเมตร จากฟาร์มที่ตรวจพบ เป็นพื้นที่จำกัดการเคลื่อนย้าย และพื้นที่รัศมี 3 - 10 กิโลเมตร เป็นพื้นที่จำกัดการขนย้ายออก
3. การตรวจสอบการเกิดโรคในพื้นที่จำกัดการเคลื่อนย้าย
4. การฆ่าเชื้อฟาร์มที่ตรวจพบโรค และตั้งจุดฆ่าเชื้อตามถนนสายหลัก
5. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการโรคระบาดสัตว์ปีกเพื่อสนับสนุนข้อมูลด้านเทคนิคในการป้องกันการแพร่ระบาด
6. การจัดส่งเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ่น เพื่อรับทราบสถานการณ์การระบาดอย่างถูกต้อง และพิจารณาแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาด
7. การจัดส่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น หน่วยงานกักกันสัตว์ ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์ปศุสัตว์ ฯลฯ
8. การจัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเส้นทางการติดโรค
9. การแจ้งจังหวัดอื่นๆ ให้ยกระดับการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และแจ้งหากพบความผิดปกติในทันที
10. การนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องให้แก่ผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง

ปรังปรุงล่าสุด 15 มี.ค. 64 

ตกลง