สถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์สุกร (CSF) ณ ประเทศญี่ปุ่น (ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 19 เม.ย. 64)
19 เม.ย. 2564
276
0
สถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์สุกร
สถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์สุกร (CSF) ณ ประเทศญี่ปุ่น (ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 19 เม.ย. 64)

สถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์สุกร (CSF) ณ ประเทศญี่ปุ่น (ณ วันที่ 19 เมษายน 2564)

ทางการญี่ปุ่น (กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง: MAFF) ตรวจพบโรค CSF ในสุกร ตั้งแต่ เดือนกันยายน 2561 แล้ว 67 กรณี ในพื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่ Gifu, Aichi, Nagano, Mie, Fukui, Saitama, Yamanashi, Okinawa, Gumma, Yamagata, Wakayama, Nara และ Tochigi

กรณีที่ วันที่ สถานที่ จำนวนสุกรที่เลี้ยง (ตัว)
51 17 ธ.ค. 62 ฟาร์มเลี้ยงสุกร เมือง Tahara จังหวัด Aichi 1,754
52 8 ม.ค. 63 ฟาร์มขุนสุกร เมือง Uruma จังหวัด Okinawa 422 ตัว
(ฟาร์มที่เกี่ยวข้อง 705 ตัว) 
53 8 ม.ค. 63 ฟาร์มเลี้ยงสุกร เมือง Uruma จังหวัด Okinawa

874 ตัว

(ฟาร์มที่เกี่ยวข้อง 1,897 ตัว)

54 10 ม.ค. 63 ฟาร์มเลี้ยงสุกร เมือง Okinawa จังหวัด Okinawa

3,021 ตัว

55 15 ม.ค. 63 ฟาร์มขุนสุกร เมือง Uruma จังหวัด Okinawa

1,717 ตัว

56 2 ก.พ. 63 ฟาร์มขุนสุกร เมือง Okinawa จังหวัด Okinawa

1,860 ตัว

57 25 ก.พ. 63 ฟาร์มขุนสุกร เมือง Uruma จังหวัด Okinawa

1,039 ตัว

58 12 มี.ค. 63 ฟาร์มขุนสุกร เมือง Uruma จังหวัด Okinawa

440 ตัว

59 26 ก.ย. 63 ฟาร์มสุกร เมือง Takasaki จังหวัด Gumma

5,390 ตัว

60 25 ธ.ค. 63 ฟาร์มสุกร เมือง Tsuruoka จังหวัด Yamagata

1,327 ตัว

61 29 ธ.ค.​63 ฟาร์มสุกร เมือง Iga จังหวัด Mie 6,600 ตัว
62 26 ม.ค. 64 ฟาร์มสุกร เมือง Katsuragi จังหวัด Wakayama 290 ตัว
63 31 มี.ค. 64 ฟาร์มสุกร เมือง Nara จังหวัด Nara 1,100 ตัว
64 2 เม.ย. 64 ฟาร์มสุกร เมือง Maebashi จังหวัด Gumma 8,588 ตัว
65 14 เม.ย. 64 ฟาร์มสุกร เมือง Tsu จังหวัด Mie 10,000 ตัว
66 17 เม.ย. 64 ฟาร์มสุกร เมือง Nasushiobara จังหวัด Tochigi 6,000 ตัว
67 17 เม.ย. 64 ฟาร์มสุกร เมือง Nasushiobara จังหวัด Tochigi 22,000 ตัว


โดยจากนี้ไป MAFF จะดำเนินมาตรการตาม "แนวทางการกำจัดและป้องกันโรคระบาดสัตว์เฉพาะเกี่ยวกับ CSF" ดังนี้
1. เร่งกำจัดสุกรที่เลี้ยงไว้ในฟาร์มที่ตรวจพบโรคอย่างรวดเร็ว
2. ยกระดับการฆ่าเชื้อบริเวณโดยรอบฟาร์มที่ตรวจพบฯ และจัดตั้งจุดฆ่าเชื้อตามถนนสายหลักเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค
3. จัดส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเส้นทางการระบาดของโรค
4. เน้นย้ำให้มีการตรวจพบโรคในระยะเริ่มแรกและมีการแจ้งให้ทางการทราบอย่างทันท่วงที
5. ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำแก่เกษตรกร ผู้บริโภค และผู้ประกอบการ 
6. ยกระดับการให้คำชี้แนะเกษตรกรในการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสาธารณสุขในการเลี้ยง เช่น การฆ่าเชื้อในฟาร์ม และการป้องกันไม่ให้สัตว์ป่าบุกรุกเข้าสู่ฟาร์ม
7. สำรวจโดยสมมติฐานความเป็นไปได้ทุกกรณี เพื่อหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกันเส้นทางการระบาดของโรคและการป้องกันการแพร่กระจาย

ปรับปรุงข้อมูล ณ 19 เมษายน 2564

ตกลง