สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2564
15 มี.ค. 2564
68
20
สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น
สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2564

1. ผลสำรวจชี้ร้อยละ 8 ของผู้บริโภคยังคงมีความกังวลในการเลือกซื้อสินค้าอาหารจากจังหวัด Fukushima (27 กุมภาพันธ์ 2564)
2. การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินส่งผลให้ยอดจำหน่ายของสหกรณ์ผู้บริโภคและซุปเปอร์มาร์เก็ตในเดือนมกราคม 2564 ขยายตัว (28 กุมภาพันธ์ 2564)
3. กระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ่น เตรียมเปิดลงทะเบียนรอบที่ 2 โครงการขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรฯ ที่ผลิตในประเทศ (2 มีนาคม 2564) 
4. ในเดือนมกราคม 2564 ญี่ปุ่นมีมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (3 มีนาคม 2564)
5. มหาวิทยาลัย Shinshu ในจังหวัด Nagano เริ่มจำหน่ายเนื้อไก่ที่เลี้ยงตามหลัก Animal Welfare (4 มีนาคม 2564)
6. ภาคเอกชนญี่ปุ่นรวมกลุ่มเพื่อจัดทำมาตรฐานและระบบรับรองสำหรับเนื้อจากพืช (4 มีนาคม 2564)
7. ในปีงบประมาณ 2563 ญี่ปุ่นประมูลข้าวนำเข้าแบบ SBS รวม 60,273 ตัน ต่ำกว่าปริมาณตามโควตาเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน (5 มีนาคม 2564)
8. รัฐมนตรีเกษตรฯ ญี่ปุ่น ระบุ ต้นทุนค่าเครื่องจักรกลเป็นปัญหาสำคัญในการส่งเสริม Smart Agriculture (5 มีนาคม 2564)

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

 

 

ตกลง