สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 13 - 19 กุมภาพันธ์ 2564
1 มี.ค. 2564
59
21
สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น
สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 13 - 19 กุมภาพันธ์ 2564

1. จังหวัด Niigata เตรียมเดินหน้าผลักดันการปลูกข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่สำหรับเป็นวัตถุดิบในการแปรรูป (13 กุมภาพันธ์ 2564)
2. ปริมาณสต็อกข้าวเอกชน ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2563 เพิ่มขึ้นสูงในรอบ 6 ปี (14 กุมภาพันธ์ 2564)
3. ญี่ปุ่นตรวจพบไก่ต้องสงสัยติดโรคไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรงเป็นกรณีที่ 50 ในจังหวัด Chiba (16 กุมภาพันธ์ 2564)
4. กระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ่น ประกาศรายชื่อแหล่งผลิตเพื่อส่งเสริมส่งออก 23 สินค้า (17 กุมภาพันธ์ 2564)
5. มูลค่าส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารของญี่ปุ่นในเดือนมกราคม 2564 ขยายตัวร้อยละ 41.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (18 กุมภาพันธ์ 2564)
6. กระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ่นจัดการประชุมศึกษาแนวทางการผลักดัน Smart Agriculture ของญี่ปุ่นในต่างประเทศ (18 กุมภาพันธ์ 2564)
7. ญี่ปุ่นประมูลข้าวนำเข้าแบบ SBS ครั้งที่ 7/2563 ได้ 13,077 ตัน เนื่องจากญี่ปุ่นมีความต้องการข้าวนำเข้าลดลง (19 กุมภาพันธ์ 2564)

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

 

 

ตกลง