สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 20 - 26 กุมภาพันธ์ 2564
1 มี.ค. 2564
92
26
สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น
สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 20 - 26 กุมภาพันธ์ 2564

1. JA-Zenchu จัดการสัมมนาเรื่องความมั่นคงด้านอาหารในยุค COVID-19 (20 กุมภาพันธ์ 2564)
2. กระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ่น เตรียมเดินหน้าโครงการรณรงค์สร้างความรับรู้เกี่ยวกับสินค้าเกษตรที่ผลิตในประเทศ (23 กุมภาพันธ์ 2564)
3. กระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ่น จัดทำยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ฉบับใหม่ สำหรับคุ้มครองพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และเทคโนโลยีด้านการเกษตร (24 กุมภาพันธ์ 2564)
4. ผลสำรวจพบว่า 28 จังหวัดของญี่ปุ่นมีแนวโน้มปลูกข้าวปีการผลิต 2564 เท่ากับปีที่ผ่านมา (25 กุมภาพันธ์ 2564)
5. การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งที่ 2 ส่งผลให้ปริมาณจำหน่ายข้าวของผู้ประกอบการค้าส่งลดลงร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (25 กุมภาพันธ์ 2564)
6. กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเผยแพร่สถิติการนำเข้าสินค้าเกษตร ประจำเดือนมกราคม 2564 (26 กุมภาพันธ์ 2564)
7. ญี่ปุ่นพบไก่ต้องสงสัยติดโรคไข้หวัดนกฯ กรณีที่ 51 ในจังหวัด Miyazaki ซ้ำอีก (26 กุมภาพันธ์ 2564)

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ตกลง