สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 10 - 16 เมษายน 2564
26 เม.ย. 2564
66
19
สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น
สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 10 - 16 เมษายน 2564

1. กระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ่น ประกาศรายชื่อพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน 1,975 พันธุ์ ที่จำกัดการนำออกนอกประเทศ (10 เมษายน 2564) 
2. รัฐบาลญี่ปุ่นเห็นชอบให้ปล่อยน้ำปนเปื้อนกัมมันตรังสีที่ผ่านการบำบัดจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Fukushima Daiichi ลงสู่ทะเล (14 เมษายน 2564)
3. COVID-19 ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มความต้องการสินค้าเนื้อสัตว์แปรรูป (14 เมษายน 2564)
4. ญี่ปุ่นตรวจพบสุกรติดโรคอหิวาต์สุกรเป็นกรณีที่ 65 ในจังหวัด Mie (15 เมษายน 2564)

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ตกลง