สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2564
12 ก.พ. 2564
59
11

1. ญี่ปุ่นเพิ่มการเกิดโรคระบาดเป็นอีกปัจจัยเสี่ยงไว้ในแนวทางความมั่นคงทางด้านอาหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน (31 มกราคม 2564)
2. ญี่ปุ่นประมูลข้าวนำเข้าแบบ SBS ครั้งที่ 6/2563 ได้ 8,556 ตัน จากที่เปิดประมูล 30,000 ตัน (1 กุมภาพันธ์ 2564)
3. ญี่ปุ่นพบไก่ต้องสงสัยติดโรคไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรงเป็นกรณีที่ 40 ในจังหวัด Miyazaki (1 กุมภาพันธ์ 2564)
4. กระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ่น เตรียมส่งเสริมผู้ประกอบการที่ให้บริการด้านการเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน (2 กุมภาพันธ์ 2564)
5. ญี่ปุ่นพบไก่ต้องสงสัยติดโรคไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรงในจังหวัด Ibaraki โดยนับเป็นจังหวัดที่ 17 ของฤดูกาลนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2564)
6. จังหวัด Chiba ตรวจพบไก่ต้องสงสัยติดโรคไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรงซ้ำอีกเป็นกรณีที่ 5 ของจังหวัด (5 กุมภาพันธ์ 2564)
7. COVID-19 และการระบาดของโรคไข้หวัดนกส่งผลให้ราคาซื้อขายเนื้อไก่ที่ผลิตในประเทศปรับตัวสูงขึ้น (5 กุมภาพันธ์ 2564)


รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

 

ตกลง