สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 16 - 22 มกราคม 2564
1 ก.พ. 2564
91
14

1. นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นแถลงนโยบายครั้งแรกในการประชุมรัฐสภาสมัยสามัญ เน้นผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรฯ (19 มกราคม 2564) 
2. กระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ่น สำรวจการปฏิบัติตามมาตรฐานสุขอนามัยในการเลี้ยงสัตว์ปีกของเกษตรกรซ้ำอีกครั้ง (20 มกราคม 2564)
3. จังหวัด Chiba พบเป็ดต้องสงสัยติดโรค HPAI โดยนับเป็นกรณีที่ 37 ของฤดูกาลนี้ (22 มกราคม 2564)

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ตกลง