สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 23 - 29 มกราคม 2564
2 ก.พ. 2564
91
71

1. ญี่ปุ่นพบไก่ต้องสงสัยติดโรคไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรงกรณีที่ 38 ในจังหวัด Toyama (24 มกราคม 2564)
2. จังหวัด Chiba ตรวจพบโรคไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรงซ้ำอีกในฟาร์มเพาะพันธุ์เป็ด (25 มกราคม 2564)
3. กระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ่น อยู่ระหว่างพิจารณาการยกระดับความเข้มข้นของมาตรการป้องกันโรคไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรง (26 มกราคม 2564)
4. บริษัทวิจัยญี่ปุ่นคาดการณ์ขนาดของตลาดเทคโนโลยี Smart Agriculture จะขยายตัว 2.7 เท่า (26 มกราคม 2564)
5. ญี่ปุ่นพบโรคอหิวาต์สุกรในจังหวัด Wakayama เป็นจังหวัดที่ 11 (27 มกราคม 2564)
6. กระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ่นเดินหน้าจัดทำแนวคิด Digital Transformation ในภาคเกษตร (28 มกราคม 2564)
7. COVID-19 ส่งผลให้ปริมาณการนำเข้าสินค้าเกษตรฯ ในปี 2563 หลายรายการลดลง (29 มกราคม 2564)
8. กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเผยแพร่สถิติการนำเข้าสินค้าเกษตรฯ ประจำเดือนธันวาคม 2563 (29 มกราคม 2564)

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ตกลง