สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 6 - 12 กุมภาพันธ์ 2564
22 ก.พ. 2564
81
23
สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น
สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 6 - 12 กุมภาพันธ์ 2564

1. ในปี 2563 ญี่ปุ่นส่งออกสินค้าเกษตรฯ มูลค่า 922,300 ล้านเยน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (6 กุมภาพันธ์ 2564) 
2. จังหวัด Chiba ตรวจพบไก่ต้องสงสัยติดโรคไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรงเป็นกรณีที่ 6 ของจังหวัด และเป็นกรณีที่ 43 ของญี่ปุ่นประจำฤดูกาลนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2564)
3. ญี่ปุ่นพบไก่ต้องสงสัยติดโรคไข้หวัดนกฯ เพิ่มเติมอีก 2 กรณี ในจังหวัด Chiba และ Miyazaki (8 กุมภาพันธ์ 2564)
4. กระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ่น เดินหน้าโครงการความร่วมมือธุรกิจด้านอาหารและการเกษตร หวังสร้างธุรกิจในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (8 กุมภาพันธ์ 2564)
5. ความต้องการบริโภคในครัวเรือนส่งผลให้ยอดจำหน่ายข้าวให้แก่ผู้บริโภคทั่วไปในเดือนธันวาคม 2563 อยู่ในเกณฑ์ดี (9 กุมภาพันธ์ 2564)
6. จังหวัด Chiba ตรวจพบไก่ต้องสงสัยติดโรคไข้หวัดนกฯ เป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน และเป็นกรณีที่ 46 ของญี่ปุ่นในฤดูกาลนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2564)
7. การระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรงเริ่มส่งผลให้ราคาซื้อขายไข่ไก่ปรับตัวสูงขึ้น (10 กุมภาพันธ์ 2564)
8. จังหวัด Chiba ตรวจพบไก่ไข่ในฟาร์มต้องสงสัยติดโรคไข้หวัดนกฯ เพิ่มอีก 2 กรณี ในเมือง Sosa (12 กุมภาพันธ์ 2564)

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

 

 

 

ตกลง