ตกลง
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี นำเจ้าหน้าที่ออกให้บริการเกษตรกรในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
23 เม.ย. 2562
77
0
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี นำเจ้าหน้าที่ออกให้บริการเกษตรกรในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2561 นายอนันต์ ปรีชาวุฒิวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี นำเจ้าหน้าที่ออกให้บริการเกษตรกรในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2562 โดยได้ให้บริการให้คำปรึกษาด้านหนี้สินและที่ดินทำกิน ตลอดจนนำเอกสารความรู้ด้านการผลิตอินทรีย์ หนังสือ 125 อาชีพเกษตรกรรมทางเลือก แจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วมงานด้วย ณ ที่ว่าการอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี