ตกลง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 14 ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
22 พ.ค. 2562
40
0
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 14 ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 14 ประชุมร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน และติดตามการดำเนินงานโครงการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise) ข้าวหอมมะลิ และมันสำปะหลัง ณ ห้องประชุมยางนา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นได้ลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขอน และ รร.โรงเรียนบ้านหนองช้าง ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี