ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดยะลา ที่ใช้สนับสนุนการตรวจราชการและ ครม.สัญจร
4 ต.ค. 2564
1,980
2,952
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดยะลา
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดยะลา ที่ใช้สนับสนุนการตรวจราชการและ ครม.สัญจร

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดยะลา ที่ใช้สนับสนุนการตรวจราชการและ ครม.สัญจร

ข้อมูล Update ณ วันที่ 6 มกราคม 2565

MOAC Image
ตกลง