ตกลง
มอบรางวัลประกวดการเขียนบทความ ปี 2557
11 ก.ย. 2557
330
0
ผู้ชนะเลิศพันจ่าเอกประเสริฐ
ผู้ชนะเลิศ พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย ผู้อำนวยการกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน (136 คะแนน)
น.ส.ศันสิตารัตนสุภาสำนักงานแผนงานและโครงการพิเศษ
น.ส.ศันสิตา รัตนสุภา สำนักงานแผนงานและโครงการพิเศษ (2 คะแนน)
น.ส.อิศรา คงคะรัศมี สถาบันเกษตราธิการ (56 คะแนน)
น.ส.อิศรา คงคะรัศมี สถาบันเกษตราธิการ (56 คะแนน)
นายชัยภัทร เกษมณี กองการเจ้าหน้าที่ (94 คะแนน)
นายชัยภัทร เกษมณี กองการเจ้าหน้าที่ (94 คะแนน)