ตกลง
น.ส.ศันสิตา รัตนสุภา สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ (62 คะแนน)
24 ก.พ. 2560
511
0
น.ส.ศันสิตารัตนสุภาสำนักงานแผนงานและโครงการพิเศษ
น.ส.ศันสิตา รัตนสุภา สำนักงานแผนงานและโครงการพิเศษ (62 คะแนน)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0-2281-0648 เบอร์ภายใน : 141 

ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ : 0-2629-9053 เบอร์ภายใน : 247 

กลุ่มแผนงาน
โทรศัพท์ : 0-2282-6798,0-2629-9059 เบอร์ภายใน : 228,115
โทรสาร : 0-2282-8548

กลุ่มโครงการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0-2281-8710,0-2282-7298 เบอร์ภายใน : 187,142
โทรสาร : 0-2281-0629

กลุ่มเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
โทรศัพท์ : 0-2629-9054,0-2629-9055 เบอร์ภายใน : 307
โทรสาร : 0-2280-0190

มหาดไทย : 51184
เว็บไซต์ : http://www.poc-moac.net/

กลุ่มป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ
โทรศัพท์ : 0-2281-9959,0-2281-9401 เบอร์ภายใน : 264,145
โทรสาร : 0-2629-9660,0-2281-9401