ตกลง
นายชัยภัทร เกษมณี กองการเจ้าหน้าที่ (94 คะแนน)
24 ก.พ. 2560
489
158
นายชัยภัทร เกษมณี กองการเจ้าหน้าที่ (94 คะแนน)
นายชัยภัทร เกษมณี กองการเจ้าหน้าที่ (94 คะแนน)

กลยุทธ์การบริหารองค์กรไม่แสวงหากำไรเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน

วิทยานิพนธ์ระดับ - ปริญญาโท

ชื่อผู้รับทุน - นายชัยภัทร เกษมณี

ปีงบประมาณ - 2549

ชื่อวิทยานิพนธ์ - กลยุทธ์การบริหารองค์กรไม่แสวงหากำไร เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน : กรณีศึกษามูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก