ตกลง
แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561
9 ส.ค. 2561
216
0
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน (สกร.)
แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561

กิจกรรมชุมชนนักปฎิบัติ Cop

เรื่อง แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุม 124 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

                              

MOAC Image
การจัดบอร์ดกิจกรรม Cop
การจัดบอร์ดกิจกรรม Cop