พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
21 ก.พ. 2563
55
31
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
ตกลง