สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563
3 ก.ย. 2563
25
23
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี (แบบสขร.1)

 

ตกลง