เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้สัมภาษณ์สดประเด็นการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย
7 ธ.ค. 2563
50
0
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้สัมภาษณ์สดประเด็นการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย
(8ธันวาคม2563) นายสุริยันต์ บุญญานุกูล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้สัมภาษณ์สดประเด็นการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย
เวลา 08.30 น. รายการ "ผู้ว่าฯ คุยกับประชาชน" ทาง สวท.สุราษฎร์ธานี
เวลา 08.55 น. รายการ "แหลงข่าวชาวใต้" ทาง สทท.สุราษฎร์ธานี Nbt South
ตกลง