จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ รอบที่ 5 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มีนาคม 2564
25 มี.ค. 2564
108
0
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ รอบที่ 5 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มีนาคม 2564

จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ รอบที่ 5 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มีนาคม 2564

ตกลง