ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุระดับ 1 (หย่อมความกดอากาศต่่าก่าลังแรง) (มีผลกระทบถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2563)" ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2563
12 ต.ค. 2563
39
18

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุระดับ 1 (หย่อมความกดอากาศต่่าก่าลังแรง) (มีผลกระทบถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2563)" ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2563

ตกลง