ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุโซนร้อน “โคนี” (พายุระดับ 3) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2563)" ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
2 พ.ย. 2563
34
20

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุโซนร้อน “โคนี” (พายุระดับ 3) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2563)" ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

ตกลง