ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ ฉบับที่ 9 (302/2563) มีผลกระทบจนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2563
1 ธ.ค. 2563
51
0
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ ฉบับที่ 9 (302/2563) มีผลกระทบจนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2563

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ ฉบับที่ 9 (302/2563) มีผลกระทบจนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2563

ตกลง