ตกลง
เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรกลาง 5 ประสาน สีบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง
2 ก.พ. 2561
2,515
19,791

โคกหนองนา สามารถดาวน์โหลดได้ที่ : 

https://drive.google.com/file/d/1rykcA-5CxdH_nMYfzwBfHwpra_5jNnFX/view?usp=sharing

 

โครตเซ็ง สามารถดาวน์โหลดได้ที่ : 

https://drive.google.com/file/d/14ENP1OeZdaFph3DaCJqzzlW9FIgT-0Nr/view?usp=sharing

 

อาจารย์บำเพ็ญเกษตรทฤษฎีใหม่ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ : 

https://drive.google.com/file/d/1egQ4mBjAg3D3wTFKiF-_EPYRUc3ehOsN/view?usp=sharing

 

ถอดรหัสพระมหาชนก (ศาสตร์พระราชา) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ : 

https://drive.google.com/file/d/1ktS0KupKPvVa9mQYfyPtCZ5L0kF9-woc/view?usp=sharing

 

ทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียง (ศาสตร์พระราชา) สามารถาวน์โหลดได้ที่ : 

https://drive.google.com/file/d/1vaNRCpffdl1i9CFXsU7gXGaPgAjz2wWO/view?usp=sharing

 

ศาสตร์พระราชากับการประยุกต์ใช้การออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยเพื่อการพึ่งตนเองและรองรับภัยพิบัติ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ :

https://drive.google.com/file/d/1rG1apyi_w8HPPrQlvwkhSkCF50aP_zJm/view?usp=sharing