ตกลง
ภาพกิจกรรม
ACTIVITIES GALLERY
วันที่14มกราคม2562เวลา07.29น.นายณรงค์รักร้อย
วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 07.29 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นเป็นประธานในพิธีบวงสรวงและเจริญพระพุทธมนต์สมโภชสระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) พร้อมด้วยร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายนุภาษ สันตยานนท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า และประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ ณ บริเวณสระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) พระอารามหลวง เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะนำน้ำมนต์ไปประกอบพิธีสำคัญต่าง ๆ