ข่าวผู้บริหาร
Executive News
แสดงทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
News Release
แสดงทั้งหมด
ประกาศ/คำสั่ง
Announcement
01
แจ้งเวียนการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง (แจ้งข้าราขการภายใน สป.กษ.)
4351 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
02
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องแต่งตั้งข้าราชการประภทอำนวยการระดับสูง (กรมพัฒนาที่ดิน)
2721 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
03
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องแต่งตั้งข้าราชการประภทอำนวยการระดับสูง (กรมปศุสัตว์)
2521 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
04
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องแต่งตั้งข้าราชการประภทอำนวยการระดับสูง (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร)
2231 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
05
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง (กรมส่งเสริมสหกรณ์)
3291 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
แสดงทั้งหมด
รับสมัครงาน
Jobs
01
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ต.นักวิชาการเผยแผร่)
4971 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
02
เรื่อง เลื่อนกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านต่างประเทศ)
1831 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
03
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่่วไป (ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป)
4334 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
04
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่่วไป (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
3341 เดือน ที่ผ่านมา
05
ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่่วไป (ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป)
4271 เดือน ที่ผ่านมา
แสดงทั้งหมด
ภารกิจ สป.กษ.
OPSMOAC HIGHLIGHTS
วารสารเผยแพร่ สป.กษ.
PRIDE OF OPSMOAC
แสดงทั้งหมด
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคใต้
  • ภาคตะวันออก
ตกลง