ตกลง
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคใต้
  • ภาคตะวันออก
ข่าวผู้บริหาร
Executive News
แสดงทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
News Release
แสดงทั้งหมด
ประกาศ/คำสั่ง
Announcement
01
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องการย้ายข้าราชการไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น
1.2K3 วัน ที่ผ่านมา
02
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องการย้ายข้าราชการประเภทอำนวยการระดับต้นและประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
9603 วัน ที่ผ่านมา
03
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหาร ระดับต้น (กรมวิชาการเกษตร)
9231 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
04
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหาร ระดับต้น (มกอช)
5961 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
05
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหาร ระดับต้น (กรมส่งเสริมการเกษตร)
8681 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
แสดงทั้งหมด
รับสมัครงาน
Jobs
01
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ พนักงานราชการทั่วไป ต.นักวิชาการพัสดุ
1264 วัน ที่ผ่านมา
02
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
1924 วัน ที่ผ่านมา
03
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
1.1K1 เดือน ที่ผ่านมา
04
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแทนบริการงานสารบรรณและงานบริหารทั่่วไป (สกร.)
1631 เดือน ที่ผ่านมา
05
ประกาศคณะอนุกรรมการร้านค้าสวัสดิการฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานขาย
1421 เดือน ที่ผ่านมา
แสดงทั้งหมด
ภารกิจ สป.กษ.
OPSMOAC HIGHLIGHTS
วารสารเผยแพร่ สป.กษ.
PRIDE OF OPSMOAC
แสดงทั้งหมด