ข่าวผู้บริหาร
Executive News
แสดงทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
News Release
แสดงทั้งหมด
ประกาศ/คำสั่ง
Announcement
01
ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้ในเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 (สำนักงานรัฐมนตรี)
2411 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
02
ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้ในเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอภัย สุทธิสังข์)
1801 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
03
ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้ในเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์)
1601 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
04
ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้ในเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสำราญ สาราบรรณ์)
2181 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
05
ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้ในเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 (ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ)
1381 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
แสดงทั้งหมด
รับสมัครงาน
Jobs
01
ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ต.เจ้าพนักงานธุรการ
433 วัน ที่ผ่านมา
02
ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ สป.กษ. เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร และพนักงานทำความสะอาด
957 วัน ที่ผ่านมา
03
เรื่อง มาตรการหรือแนวทางปฏิบัติในการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านต่างประเทศ) ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มเติม
4022 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
04
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
3044 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
05
ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
1124 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
แสดงทั้งหมด
ภารกิจ สป.กษ.
OPSMOAC HIGHLIGHTS
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคใต้
  • ภาคตะวันออก
ตกลง