ตกลง
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคใต้
  • ภาคตะวันออก
ข่าวผู้บริหาร
Executive News
แสดงทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
News Release
แสดงทั้งหมด
ประกาศ/คำสั่ง
Announcement
01
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง(อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์))
12115 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
02
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง(ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
14715 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
03
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหาร ระดับสูง จำนวน 8 ราย
8766 วัน ที่ผ่านมา
04
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (นายถิระศักดิ์ ทองศิริ)
4046 วัน ที่ผ่านมา
05
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
7942 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
แสดงทั้งหมด
รับสมัครงาน
Jobs
01
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ต.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน)
1K1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
02
ประกาศ รับสมัครจ้างเหมาบุคคลให้บริการงานรับเรื่องร้องเรียนและงานข้อมูล
1572 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
03
ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
1252 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
04
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเสินความเหมาะสมกับตำแหน่ง จ้างเหมาบุคคลให้บริการยานพาหนะ
1314 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
05
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
2904 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
แสดงทั้งหมด
ภารกิจ สป.กษ.
OPSMOAC HIGHLIGHTS
วารสารเผยแพร่ สป.กษ.
PRIDE OF OPSMOAC
แสดงทั้งหมด