เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกันจัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 บริเวณต้นไม้ทรงปลูก (ต้นไทรย้อยใบทู่ ) วัดขุนอินทประมูล จังหวัดอ่างทอง
11 ต.ค. 2566
28
0

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกันจัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 บริเวณต้นไม้ทรงปลูก (ต้นไทรย้อยใบทู่ ) วัดขุนอินทประมูล จังหวัดอ่างทอง https://youtu.be/eikILhdQE6Y?feature=shared

ตกลง